RYUKYU, 1952 SAKURA 18 MINT ESTABLISHMENT OF RYUKYU GOVERNMENT

£60.00

RYUKYU ISLANDS (OKINAWA) 1952 Sakura 18 Establishment of Ryukyu Government, un-mounted mint. Catalogue Y23,000 = £132.00.

Qty
 

You May Also Like